... Facilities management - facilitair bedrijf - facility manager Serge Wollens. Freelancer. Secundaire processen managen. - Unique Online Marketing
 • +32 (0) 468 172 876
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Facility manager of facilities management: wat is dat?

(For English: click here)

Antwerp Facility helpt u met hard en soft facilities zoals consultancy, schilderwerken en afwerking, klussen, digitale services (SEO en social media) en schoonmaak.

Als facility manager of facilitair manager (facilities management) regel je het huishouden van een bedrijf, simpel gezegd.
Je zorgt dat elke dienst en personeelslid alle diensten en middelen (faciliteiten) tot hun beschikking heeft om het werk optimaal en zo goedkoop mogelijk (binnen de mogelijkheden) te kunnen doen.

Uw taken zijn zeer uiteenlopend en is dus een enorme uitdaging voor elke facility manager om alles op tijd en perfect af te kunnen handelen.

Zo regel je perfecte catering, beveiliging, toegang, planning, marketing, inrichting, verhuizingen, schoonmaak...
Facilities is dus werkelijk alles uit handen halen van de managers van het bedrijf om het doel van de firma - de kerntaken of core business - te kunnen bereiken of te laten uitvoeren.

Facilities management houdt zich dus NOOIT bezig met dat waar het bedrijf in eerste plaats is voor opgericht, maar werkt secundair en ondersteunend.

Het Engelse facility management (Nederlands: facilitair management) houdt zich bezig met het besturen en beheersen van de ondersteunende activiteiten ten behoeve van het primaire proces van een bedrijf of organisatie, alsmede ten behoeve van de overige ondersteunende activiteiten, zowel op strategisch als op het praktische niveau van de individuele werknemers.

Wanneer we de wijze volgen waarop de wereld wordt bestuurd zijn er twee soorten definities:
Onderstaande links verwijzen naar Wikipedia:

 1. Die welke zijn vastgelegd in nationale (bijvoorbeeld NEN), continentale (bijvoorbeeld EN) en wereldwijde (ISO) normen.
 2. Die welke door bedrijven, verenigingen en andere organisaties zijn ontwikkeld (RICSGEFMAIFMA, etc.).

IFMA (International Facility Management Association)

Volgens IFMA ligt de kern van facility management in totale besturing en beheersen van alle ondersteunende activiteiten, nodig op strategisch en praktisch niveau.
Dit betekent dat het facility management moet inspelen op de werkprocessen en besturingsprocessen van een organisatie of firma.

Hieronder een schematisch voorstel van het secundair proces binnen het facilitiy management:

Facility: integratie van processen op het secundair niveau, gericht op ondersteuning en bevordering van totale effectiviteit van het primaire proces (kerntaken - core business)

NEN-EN 15221 Facility Management

Ruimte en infrastructuur: Planning, ontwerp, werkplek, verhuizen, bouw, leasings, bezetting, onderhoud, meubilair, schoonmaak, etc. 
Mensen en organisatie: catering, human resource management, ICT, boekhouding, marketing, horeca, etc.

Dit maakt facility management tot de integrator (aansturing geven aan het proces) van business services.
Op Europees niveau vertegenwoordigt facility management daarmee 5% van het BBP, de geldwaarde van alle geproduceerde diensten en producten binnen een bepaalde termijn (bvb een jaar).
(Bron Wikpedia: verdere omschrijvingen van termen of definities hieronder)

NEN-EN 15221-1: Termen en Definities

NEN-EN 15221-2: Leidraad voor het opstellen van facility management overeenkomsten (service level agreement) - Een type overeenkomst waarin afspraken staan tussen aanbieder en afnemer van een dienst of product. Hierin staat alles gestipuleerd wat dient uitgevoerd te worden. Ook raamcontracten.

NEN-EN 15221-3: Kwaliteit - Een standaard die geleverd moet worden: bvb waterkwaliteit, sociale kwaliteit, kwaliteit van inkt bij een krant...

NEN-EN 15221-4: Ordening

NEN-EN 15221-5: Processen - Procesmanagement is een aanduiding voor een specifiek vakgebied van de categorie managementtaken. In het bedrijfsleven wordt veelal verwezen naar het beheersen van de organisatieprocessen (richten, inrichten en verrichten in de organisatie).
Waarbij men van het strategische, langs tactische naar operationele niveau de organisatie bestuurt.

NEN-EN 15221-6: Ruimte/oppervlaktebepaling - Grootte van een gebouw. Wat is de bruto- en de netto m² bruikbare ruimte van een vloer of plateau?

NEN-EN 15221-7: Benchmarking - Benchmarking vindt binnen de facilitaire dienstverlening plaats om de eigen prestaties inzake facilitaire kosten en de ontwikkeling daarvan te toetsen aan een bepaalde objectieve (facilitaire) maatstaf (kengetal).  

Benchmarking is dus eigenlijk kijken hoe andere mensen of organisaties in staat zijn de beste resultaten te behalen, zeg maar vergelijken.

Facilitaire Competenties

 1. Initiëren en creëren van facilitaire producten en diensten, zelfstandig en ondernemend, ten behoeve van een organisatie.
 2. Ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving. Ontwikkelen van (nieuwe) relaties, netwerken en ketens.
 3. Analyseren van beleid en vraagstukken oplossen, vertalen in beleidsdoelstellingen en –alternatieven. Voorbereiden van besluitvorming.
 4. Toepassen van human resource management (HR - personeel) in het licht van de strategie van de organisatie.
 5. Inrichten, beheersen en verbeteren van bedrijfs- of organisatieprocessen.
 6. Analyseren van de financiële, juridische aspecten en de interne processen. De bedrijfs- of organisatieomgeving versterken qua samenhang en wisselwerking.
 7. Ontwikkelen, implementeren en evalueren van een veranderingsproces.
 8. Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk - een goeie onderlinge relatie tussen personen).
 9. Zelfsturende competentie (intrapersoonlijk - reflectie van zelfkennis en weten wat je kan, niet kunt of wilt en hoe je beter kan worden) zowel als beroepsbeoefenaar of superprofessional.
Een facility manager of coördinator heeft ook ervaring in proces- en projectmanagement, changemanagement, time- of tijdsmanagement, budgutering, analytische boekhouding (balans en resultatenrekeningen), statistieken (De curve van Gauss) enz...

Facility management in de Verenigde Staten

In de Verenigde Staten - U.S.A. duidt "facility" op iets dat wordt gebouwd, geconstrueerd, geïnstalleerd of gevestigd. Het accent ligt daar meer op de eigenlijke bouw of op het bouwkundige, technische aspect.
Facility managers in de VS houden zich vaak met huisvesting bezig vanuit een bouwkundig en technische invalshoek.


Facility management in Groot-Brittannië - U.K.

In Groot-Brittannië - G.B. of U.K. spreekt men liever van "facilities", dat meer accent geeft aan de diensten en voorzieningen die gebruikt kunnen worden.
Hiermee wordt het gemak van een handeling, uitvoering, afwikkeling of gedragslijn vereenvoudigd.

Facility management komt in Groot-Brittannië voort uit het beheer van gebouwen (conciërges) en middelen.
Facility managers houden zich in Groot-Brittannië met name bezig met huisvesting, die sterk is gericht op het leveren van de juiste huisvestingsdiensten aan de gebruikers.

Facility management in Nederland en Vlaanderen

In de lage landen (Nederland en België - Vlaanderen) heeft de facility manager zowel de Amerikaanse als de Angelsaksische (G.B.) aspecten in zich met een sterker wordende voorkeur voor het managen (beheren) van diensten met de daarbij behorende middelen. Men kan de van oudsher bekende civiele, bouwkundige en technische diensten nog onderscheiden, maar niet meer (makkelijk) scheiden. De onderlinge verwevenheid bevordert het zogenaamde synergetisch effect.
Dit model zegt eigenlijk dat 1+1, 3 is. D.w.z., het geheel is meer dan de som der delen...

Facilitaire dienst

Met de NOS als facilitaire dienst voor de omroepen heeft de term "facilitaire dienst" zijn intrede gedaan in Nederland en is de facilitaire dienst voor de organisatie geboren.

Een facility manager draagt zorg voor de facilitaire diensten. Deze facility diensten worden veelal, als ze niet worden uitbesteed, uitgevoerd door het "facilitair bedrijf". Dit verzorgt veelal de grote verscheidenheid aan faciliteiten. Onder faciliteiten wordt verstaan:
Het samenspel van fysieke condities of voorwaarden die ervoor zorgen dat een firma of bedrijf haar werkzaamheden (kerntaken of kernactiviteit) kan uitvoeren.  Het gaat zowel over de werkplek of werkvloer, de omgeving en alle voorzieningen ervoor of ervan.


Facilitair bedrijf

Het facilitair bedrijf (FB) is een onderdeel van een organisatie dat het mogelijk maakt (faciliteert) dat het bedrijf kan functioneren.  Facility is de rechterhand van de CEO of general manager in feite.
Dit wordt veelal door een facility manager aangestuurd.

Doordat de facilitaire taken vaak niet bedrijfsspecifiek zijn, en dus vaak niet tot de kernactiviteiten van het bedrijf behoren, worden deze steeds vaker door gespecialiseerde bedrijven uitgevoerd (outsourcing).

Een meldings- en informatiesysteem kan worden gebruikt als ondersteuning bij het efficiënt en effectief uitvoeren van 'verschillende' facilitaire diensten.

 • Inkoop - De aankoopafdeling draagt zorg voor het kopen van producten of diensten in een dienstverband ten behoeve van het kernproces en de ondersteuning van het kernproces. Ook onderhoudt zij door middel van contractmanagement de relatie met de leverancier en gaat zij na, aan de hand van Service Level Agreements, of de leverancier de contract afspraken nakomt.
 • Logistiek - Deze dienst zorgt ervoor dat de juiste dingen, op de juiste tijd, op de juiste plaats komen. Veelal vindt hier afstemming plaats met het inkoop departement, indien er voorraad of goederen nodig zijn of met de interne service afdeling indien er aanvragen zijn om goederen te (ver)plaatsen.
 • Catering - Ook gastenvoorzieningen genoemd. Hieronder valt alles wat samenhangt met eten & drinken (F&B - food and beverages). Denk onder andere aan lunches, recepties, events, automatiek en kantines.
 • Huisvesting - Hieronder vallen zaken als onderhoud aan gebouw en daarmee verbonden installaties (elektrische en werktuigbouwkundige) zoals het Gebouw BeheersSysteem (GBS). Verder verzorgt deze afdeling ook gebouwgebonden zaken als water, gas, elektra, (gebruikers)vergunningen, verhuizingen en kleine verbouwingen.
 • Kantoor inventaris - De inrichting van de kantoren. Met name wordt hierbij gelet op het ergonomisch (veiligheid, gezondheid en comfort van de personeelsleden) verantwoord zijn van de inventaris e.d. in het kader van de Arbowetgeving.
 • Servicebureau/-balie/-desk - Vaak komen hier ook meldingen, verzoeken, reserveringen en (storings)klachten binnen. Deze worden vaak in een meldingssysteem vastgelegd. En hiermee houdt men veelal ook het Service Level Agreement bij van het facilitaire bedrijf. Bij reserveringen moet men denken aan vergader- en conferentie zalen inclusief audio-visuele of multimediale projectie-/presentatiemogelijkheden, dit vaak in samenwerking met catering en klusjesman. Deze afdeling regelt veelal ook de telefonie-uitgifte, onder andere mobiele telefonie en intern telefoonboek. En in sommige organisaties houdt deze (sub)afdeling ook het eigen (lease) wagenpark bij. De service desk gaat verder dan een helpdesk, omdat hier de service verder gaat tot de echte oplossing van het probleem.
 • Schoonmaak of schoonmaakdienst - de afvoer van vuil, papier en voedselresten. Schoonhouden van kantoor- en gemeenschappelijke ruimtes. In sommige organisaties, zoals ziekenhuizen, verzorgt het FB ook het wassen van dienstkleding, beddengoed of linnen e.d.
 • Beveiliging - Hieronder valt de bewaking/beveiliging van het gebouw en terrein, en tevens het onderhoud, registratie van sloten, de uitgifte van sleutels en het bijhouden hiervan in een sleutelplan. Maar ook de veiligheid van de medewerkers d.m.v. onder meer een bedrijfshulpverleningsorganisatie en een calamiteitenevacuatieplan of bedrijfsnoodplan.
 • Groenvoorziening - Voor onder andere een beter leefklimaat, zowel binnen hydrocultuur als buiten.
 • Postkamer - ArchiefReproductie en Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) - Deze afdelingen kunnen ook deel uitmaken van het Facilitair Bedrijf (FB) of als aparte zelfstandige (staf)afdelingen functioneren. Meestal is dit een dienst op zich binnen de IT-wereld.


Privacy Policy | GDPR en Voorwaarden | Disclaimer

Visitors - Bezoekers Online:

We hebben 14 gasten en geen leden online

© 2018 creation website, SEO & Social media concept: Unique Online Marketing - Serge Wollens. All Rights Reserved.